Hakkımızda

BİLİMSELKİTAPLAR.NET

BİR ALTIN NOKTA YAYINEVİ MARKASIR.

2012 yılında kurulmuştur.

İnternet kitapçılığında
2000 Yılından beri kitapevi, yayınevi, dağıtımcılık, matbaacılık ve bilişim alanında faaliyet gösteren ALTIN NOKTA YAYINEVİ tarafından kurulan BİLİMSELKİTAPLAR.NET; okuyucu, yayıncı, dağıtıcı problemini bilen, yaşayan, teknolojiyi problem çözme, ihtiyaca cevap verme anlayışıyla izleyen iddianın adı olarak ortaya çıktı. Amacımız bilimsel yayınları okuyucuya en hızlı biçimde ulaştırmaktır.

Bugün...
İnternet kitapçılığındaki tecrübemizle, genç ve dinamik personelimizle hizmet vermekteyiz. Seçkin müşteri sayımız ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 2012 yılında faaliyetine başlayan sitemiz en kolay ve ekonomik bir şekilde müşterilerimi kitapla buluşturmaktadır. Kitabı ve okumayı sevdirmek için kitabı eğlenceli ve cazip hale getirmek için çalışmaktayız.

Hedeflerimiz...
Türkiye’de internet kitapçılığındaki gelişmeleri takip ederek; kitaba ulaşmayı her açıdan kolaylaştırarak, ülkemizdeki düşük olan kitap okuma oranımızı Avrupa ortalamasına taşımayı ve korsan kitap satışını önlemeyi bir yükümlülük olarak görmekteyiz.

ALTIN NOKTA YAYINEVİ:

Kurulduğu ilk günden bugüne kadar kalite ve içeriği, ticaretin önüne koyarak etkili ve ilkeli yayınlar çıkarmayı amaç edinmiştir.

Birçok yayınevinin ve kurumun üstlenmediği bir misyonu üstlenen yayınevimiz yalın dili ile anlaşılır, deneyimli yazarları ile güvenilir yayınlar sunmaktadır.

Ülkemizde ULUSAL VE ULUSLARARASI OLİMPİYAT SINAVLARI için ilk ciddi ve sürekli yayınları yayınevimiz çıkarmaktadır. Yayınlarımızda konu kısıtlamasına gitmeden tüm konular işlenmiş, ezberci öğretim yerine yaratıcılık ön plana çıkarılmıştır. Yayınlarımız araştırma yapan eğitimcilerimiz için de dolu dolu bir başvuru kaynağı olacaktır.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi de bilim kapasitemizin yetersiz oluşudur. "Yirmi birinci yüzyılda ülkemizin durumunu gösterecek iki temel veri vardır: Biri ekonomi ile ilgili ihracat rakamları, diğeri bilim kapasitemizdir. Bizi ilgilendiren bütünüyle bilim kapasitesidir. Her şeyden önce, öğrenmeye dayalı iyi bir temel eğitimin verilmesi gerekir. Eğitim programlarında yapılan geliştirmelerin yanı sıra, araştırma-eğitim ilişkisinin en üst düzeyde tutulması zorunlu bir yaklaşım olmalıdır. İyi bir temel eğitimin yüksek öğretim kurumlarında pekiştirilmesi bunu sağlayacak uygun ortamın ve akademik kadronun oluşturulması gerekmektedir. Bu yüzden akademik ve araştırıcı kadrolaşmada gerekli seçicilik gösterilmelidir.

Bilim üretmede en önemli unsurlardan biri de uygun bilimsel ortamın yaratılmasıdır. Bu ortam, donanım, kitap, dergi gibi maddî olanakların varlığı ve bilimle uğraşan, bilim düşünen insanların çokluğudur.

Belirli bir bilimsel düzeyin üstündeki bilim adamlarının çokluğu da önem taşımaktadır.

Üniversite ya da araştırma yapan kurumlardaki sürükleyici etki, üst bilimsel düzeydeki kişilerle sınırlı kalmamalı tabana da yayılmalıdır.

Bireylerin potansiyellerinin tam olarak kullanılması, güçlü ve uygun toplum yapısına bağlıdır.

Tam ve çok yönlü bilgi üretiminin ülke geneline yansıtılması kolaylaştırılmalıdır. Burada yüksek öğretim kurumlarına büyük görev düşmektedir.

Dışa açılma ve dünya ile bütünleşme, bilimin vazgeçilmez özelliğidir. Bilimde uluslararası boyutu yakalayamayan toplumlar, bilim ve teknoloji üretmede geri kalacağı gibi üretilenleri takip etmede zorluk çekecektir. Uluslararası boyut, bilimsel kaliteyi ve yarışabilirliği sağlar, öncelikli ve yararlı alanları doğal yapısı içinde belirler. Bu düşünceden yola çıkarak yayınlarımızı hazırlamaktayız.

Hedefimiz...

Hedefimiz, yalnızca internetten satış yapan bir yayınevi değil, ülke genelinde ulaşılabilir, güvenilir bir ulusal marka olmaktır. Eğitim-Öğrerim eşitliği konusunda ülkemize katkıda bulunmak, herkese açık bir bilgi ve buluşma merkezi olabilmektir.

 

859 Sk. No:1/Z-4 Konak / iZMiR
Tel: 0 232 441 25 95